Izdelava nagrobnih spomenikov

Izdelava dodatnih napisov

Obnova starih nagrobnih spomenikov

Zaščita nagrobnih spomenikov

Izdelava okenskih polic

Izdelava pultov

Izdelava oblog za kamine

Izdelava stopnic

Itd.

Nagrobni spomeniki z montazo ze od 1399 eur z DDV velikosti do 1,8 x 2 metra